Mikrobioloogia 3D mudelid

Näitan kõik 14 tulemusi

3D mudelid mikrobioloogia viiruse bakterite rakkude graafikaks.

Mikrobioloogia on teadus, mille esemeks on mikroskoopilised olendid, mida nimetatakse mikroorganismideks (mikroobid) (sealhulgas: ühekomponentsed organismid, multitsellulaarsed organismid ja rakuvabad organismid), nende bioloogilised omadused ja suhted teiste meie planeedil elavate organismidega. Selle teaduse valdkonnaks on nende süstemaatika, morfoloogia, füsioloogia, biokeemia, evolutsioon, roll ökosüsteemides, samuti praktilise kasutamise võimalused.

Mikrobioloogia sektsioonid: bakterioloogia, mükoloogia, viroloogia, parasitoloogia ja teised. Sõltuvalt mikroorganismide ökoloogilistest omadustest, nende elutingimustest, looduslikest suhetest keskkonnaga ja praktiliste inimvajadustega diferentseeriti mikroorganismide teadus selle arengus sellisteks erialadeks üldiselt, meditsiinis, tööstuses (tehnilises), ruumis, geoloogilises, põllumajanduslikus ja veterinaar mikrobioloogia.

Juba mitu tuhat aastat enne selle teaduse teket, inimesed, kes ei teadnud mikroorganismide olemasolu, kasutasid kumis ja muudes piimatoodetes käärimisega seotud laialdaselt kasutatavaid looduslikke protsesse, et saada alkoholi, äädikat ja lina losjooni.