Muud arhitektuuristruktuurid 3D mudelid

3D mudelid » Arhitektuur 3D mudelid » Struktuurid » Struktuuride stiil » Muud arhitektuuristruktuurid

Näitan kõik 24 tulemusi

Arhitektuurikonstruktsioonide 3d mudelid

Arhitektuur - üldiselt tähendab hoone teadust ja kunsti, hoonete ja muude arhitektuuristruktuuride projekteerimist, samuti hoonete ja struktuuride terviklikkust, mis loovad inimese elule ja tegevusele ruumilise keskkonna. Arhitektuur loob materiaalselt organiseeritud keskkonna, mida inimesed vajavad oma elu ja tegevuste jaoks vastavalt nende püüdlustele ning kaasaegsetele tehnilistele võimalustele ja esteetilistele vaadetele. Objektide funktsionaalsed (otstarve, kasulikkus), tehnilised (tugevus, vastupidavus) ja esteetilised (ilu) omadused on arhitektuuris omavahel seotud.

Arhitektuuriteoseid peetakse sageli kunstiteosteks, kultuurilisteks või poliitilisteks sümboliteks. Ajaloolisi tsivilisatsioone iseloomustab nende arhitektuurilised saavutused.

Ruumiga töötamise teema on asustatud koha kui terviku organiseerimine. See eraldati eraldi suunas - linnaareng, mis hõlmab sotsiaalmajanduslikke, ehituslikke ja tehnilisi, arhitektuurilisi ja kunstilisi, sanitaar- ja hügieeniprobleeme. Samal põhjusel on raske arhitektuuristruktuuri õigesti hinnata, kuid mitte linna planeerimist.

Üks kõrgemaid rahvusvahelisi auhindu arhitektuurivaldkonnas on Pritzker-auhind, mis antakse igal aastal arhitektuurivaldkonna kõige silmapaistvamate saavutuste eest.

Rahvusvahelise Arhitektide Liidu (ISA) kahekümnenda üldkoosoleku otsusega, mis toimus Barcelonas 1996is, tähistatakse igal aastal oktoobri esimesel esmaspäeval arhitektide ja arhitektuuride meistrite rahvusvahelist professionaalset puhkust - Maailma Arhitektuuripäeva.

Kunsti vormina siseneb arhitektuur vaimse ja materiaalse kultuuri valdkonda. Erinevalt utilitaristlikust konstruktsioonist ja esteetilisest tegevusest (nt keskkonna ühtlustamine), näiteks disain, arhitektuur kui kunst lahendab kunsti-kujutise probleeme, see tähendab, et ta väljendab inimese kujutlusvõimet ruumi ja aja ideest ning inimese asukoht teda ümbritsevas maailmas.

Loomulikult on arhitektuur leidnud ka 3D modelleerimismaailmas. Sellepärast leiate palju ehitisi ja muid arhitektuuristruktuure 3D Flatpyramid.