Maanteede 3D mudelid

Näitan kõik 5 tulemusi

3D maanteede struktuuride mudelid Flatpyramid.

Maanteel on maantee kiirliikluseks, millel ei ole ühetasandilisi ristmikke teiste teede, raudtee- või trammiteede või jalakäijate või jalgrattateedega.

Suure kiirusega sõidukite jaoks on iga liikumissuuna maanteed eraldatud tõkke või muude ehitus-tehniliste vahenditega ning neil on vähemalt kaks sõidurada mõlemas suunas sõitmiseks ning sageli lai varu autode peatamiseks ettenägematutes olukordades.

Kiirteedel on väljapääsud pidurdus- ja kiirendusrajadega. Keelatud on siseneda kiirteedele sõidukitele, mille suurim lubatud kiirus on alla teatud väärtuse (näiteks mopeedid või traktorid, konkreetne kiirus sõltub riigist), samuti jalgratta- ja hobujõul. Ka jalakäijate liiklus on kiirteedel keelatud. Kiirteede eristusvõime on keelatud ümberpööramine ja peatumine väljaspool määratud piirkondi.